מכונת מגורים ב 70 מ"ר | גבעתיים, שיפוץ טוטאלי

שתף: